COVID-19 og din virksomhed

Covid-19 fylder hos os alle i disse dage, og det kan ikke undgås at få konsekvenser for alle virksomheder. Erhvervskontoret sidder klar til at støtte virksomhederne i Svendborg Kommune i denne tid, så tøv ikke med at kontakte os med stort som småt. Vi holder fysisk lukket, men vi er klar til at hjælpe online.

Hjælpetiltag og initiativer

Hvordan skal virksomheder forholde sig til COVID-19? Situationen udvikler sig konstant, og det gør de værktøjer, der kan hjælpe virksomheder igennem krisen også.
Se oversigten over regeringens gennemførte hjælpetiltag.


Hjælp til din virksomheds faste udgifter

Du kan søge om kompensation for en del af din virksomheds faste udgifter.
Hvis du forventer et fald din virksomheds omsætning, kan du ansøge om kompensation til dækning af dine faste omkostninger. Ordningen er åben for ansøgninger frem til 30. juni 2020.
Læs mere på virksomhedsguiden 

Generel information om kompensationsordningen – faste omkostninger:

Kompensationsordningen udvides med en måned fra 9. juni til og med 8. juli. 

 • Kravet om omsætningsnedgang sættes ned til 35 %. Det vil sige, at virksomheder med en forventet omsætningsnedgang på 35-60 % kan få kompenseret 25 % af deres faste omkostninger.
 • Grænsen for minimum faste omkostninger sættes ned fra 25.000 kr. til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation. 
 • Virksomhederne kan nu maksimalt få udbetalt 110 mio. kr. i kompensation (mod tidligere 60 mio. kr.)
 • Virksomheder med underskud kan, hvis der er ekstraordinære omstændigheder til grund for underskuddet, anvende en anden referenceperiode for underskuddet end 2019.
 • Virksomheder med base i skattely i henhold til EU’s retningslinjer kan ikke modtage kompensation, i det omfang det er muligt at afskære dem efter EU-retten og eventuelle andre internationale forpligtelser. Det gælder for virksomheder, der søger om kompensation efter forlængelsen af ordningen.
 • Virksomheder skal på tro og love erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Denne betingelse gælder kun for virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation.

Krav om revisorerklæring i forbindelse med ansøgning om faste omkostninger:

 • Virksomheden vil desuden få støtte til 80 % af udgifterne (dog højst 16.000 kr.) til revisorerklæring, hvis ansøgningen om kompensation imødekommes. Det skal præciseres, at støtte til dækning af revisorregningen, medtages i ansøgningen udover de faste omkostninger der søges kompensation for. Eksempel: Hvis revisorregningen udgør kr. 10.000, vil støtten udgøre kr. 8.000, hvorfor ansøgerens egenbetaling udgør kr. 2.000.
  ​​​​​​​

Søg om kompensation som selvstændig eller freelancer

Som freelancer, selvstændig eller anden virksomhed med max 10 fuldtidsansatte har du mulighed for at søge om kompensation for mistet omsætning.
For at kunne søge om kompensation, skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Din omsætning eller B-indkomst har været mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned før coronavirus/covid-19
 • Du har maksimalt 10 fuldtidsansatte. Det betyder fx en medarbejder ansat på halv tid svarer til en halv fuldtidsansat etc. Virksomhedsejer og medarbejdende ægtefælle tæller ikke med i de 10 fuldtidsansatte
 • Du har et forventet tab på mindst 30 % som følge af coronavirus/covid-19
 • Du kan få kompensation for tabt omsætning fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Du kan læse mere om, hvem der kan søge på virksomhedsguiden
Søg kompensation her
 

Kompensation til arrangører - åben for ansøgning nu

Nu kan du ansøge om kompensation for aflyste eller udskudte arrangementer i perioden 6. til 31. marts 2020.
Læs mere på virksomhedsguiden.

 
Kompensationsordning til selvstændige

Nyeste hjælpepakke med kompensation til SMV’er:

 • Til selvstændige 
  Staten dækker op til 75% af omsætningen, hos virksomheder med op til 10 ansatte, der står til at miste 30% af omsætningen – op til 23.000 pr. måned. Det gælder i perioden 9. marts til 9. juni 2020.
   
 • Hjælp til tabt omsætning
  Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at du som selvstændig ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden. Kompensationsordningen gælder i perioden 9. marts til 8. juni 2020
  Se guide med spørgsmål og svar
   
 • Til særligt hårdt ramte virksomheder 
  Som noget helt nyt og i en afgrænset periode hjælper staten med at betale de faste udgifter – og giver tilskud på op til 80% af de faste udgifter for f.eks. restauranter, feriecentre, fitnesscentre og natklubber.

Læs mere om kompensationsordningen til SMV’er her.
Få flere fakta i faktaarket fra Erhvervsministeriet her.

 


Skal du midlertidigt lukke din forretning for kunder?

Der er indført en række midlertidige forbud mod erhvervsdrivende om lukning af lokaler for offentligheden, og det kan medføre en række spørgsmål om, hvorvidt du må holde din forretning åben.
Se guide med spørgsmål og svar. 


Lønkompensation

Den 15. marts indgik Regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om midlertidig lønkompensation, der giver virksomheder forbedrede muligheder.
Hos Virksomhedsguiden kan du se, hvad det kræves for at få lønkompensation. Ordningen er for virksomheder med én eller flere ansatte. Ansøgninger åbner efter planen midt i uge 13.
Se spørgsmål og svar om lønkompensationsaftalen hos virksomhedsguiden.


Arbejdsfordeling

Der er kommet mere fleksible regler i forbindelse med Covid-19 omkring arbejdsfordeling. Det har blandt andet medført, at der kan anmeldes arbejdsfordeling fra dag 1 og ikke efter en uge, som det har været hidtil. Når en virksomhed har arbejdsfordeling, er medarbejderne ikke fuldt beskæftigede, men arbejder nogle dage og får løn fra virksomheden for disse dage, mens de går ledige de andre dage. Medarbejdere, som er medlem af en A-kasse, får supplerende dagpenge for de dage, de er ledige.
Læs mere om arbejdsfordeling.


Sygedagpenge/løn til medarbejdere og selvstændige 

Der gives refusion fra dag ét til arbejdsgivere i arbejdsgiverperiode og sygedagpenge til selvstændigt erhvervsdrivende fra første fraværsdag når medarbejderen er syg af Covid-19 eller i karantæne.
Læs om de nye regler her.


Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for A-skat, arbejdsmarkedbidrag sam moms - også for SMV'er

Regeringen har fremsat lovforslag om udskydelse af betalingsfristerne – konkret ved at sammenlægge to afgiftsperioder, så man stadig kan indberette til de normale frister og fx få udbetalt negativ moms. Men man kan derimod vente med at betale, så det svarer til betalingsfristen for den anden afgiftsperiode.
Læs mere hos SKAT.


COVID-19 og dine medarbejdere

Hvad gør du, hvis dine medarbejdere bliver ramt?
Find information om, hvordan du skal forholde dig her.


Påvirket handel?

Få svar på, hvad du som køber eller sælger skal gøre, hvis din handel er påvirket af Covid-19. Selv om man i Danmark på nuværende tidspunkt ikke er nødsaget til at lukke produktionsfaciliteter eller detailhandel for at undgå spredning af coronavirus, vil dansk produktion og handel sandsynligvis blive påvirket af covid-19. Det betyder, at varer muligvis ikke vil nå frem til planlagt videresalg eller forarbejdning, hvilket kan påvirke virksomheders værdikæde. Det er bl.a. vigtigt, at du sætter dig ind i de kontraktlige forpligtelser, som du har indgået, eller er ved at indgå, og orienterer dig i bestemmelserne om misligholdelse – særligt bestemmelserne om force majeure.
Læs mere om bestemmelserne om force majeure


Restriktioner på indrejse: Hvad betyder det for din virksomhed?

For at forebygge spredning af Covid-19 blev de danske grænser lukket fra lørdag den 14. marts kl 12. Lukningen gælder frem til 13. april 2020.
Læs om hvad det betyder for din virksomhed i forhold til import og eksport.


Se PDF med regeringens samlede tiltag indtil nu

Status og tiltag regeringen allerede har taget i brug

Et udpluk:

– Alle kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud, storcentre, natklubber, værtshuse, restauranter og caféer m.v. er lukkede. Forbuddet gælder foreløbigt frem til og med den 30. marts 2020.
– Forsamlingsforbud – Der er forbud mod større forsamlinger på mere end 10 mennesker
– Den kontracykliske kapitalbuffer frigives – bankerne og institutterne får mere spillerum til at modstå tab uden at skulle indskrænke deres udlån
– Nye krav til butikker, supermarkeder m.v. Læs hvilke her.
– Forbud mod at forretninger med tæt kontakt til kunder, fx frisører, tatovører, massører og kosmetologer, holder åbent.

 

Nyttige links

De vigtigste kilder til information om COVID-19 til virksomheder:
 


Status på COVID-19 og den løbende udvikling kan følges på disse kanaler:


Hjælpepakker

Hos Altinget kan du se en samlet oversigt over alle Covid-19 hjælpeinitiativer – det er en fyldestgørende guide, hvor du kan danne dig et overblik.
Se listen her.

​​​​​​IT – kriminelle udnytter typisk kriser voldsomt

Hotlines

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til Covid-19 er der oprettet en særlig Hotline. Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed. Kontakt Hotlinen på 72 200 034. Hotlinen er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag kl. 9.00-15.00.

 • Du kan også kontakte Dansk Erhvervs Hotline på telefon 3374 6400.
 • Myndighedernes fælles hotline er telefon 7020 0233.
 • Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har også en hotline for virksomheder i hverdagene fra 8:00-16:00 på tlf. 72 200 350.