Købsoption på Bagergade 28, 5700 Svendborg

Købsoption på Bagergade 28, 5700 Svendborg

Udbud af projekt Bagergade 28, 5700 Svendborg. 

Ejendommen er opført i 1952. Svendborg Kommune købte bygningen i 1984 fra den Selvejende insititution "Børnely". Ejendommen var allerede dengang indrettet til børeninstitution og beboelse. I 2009 lukkede Børnely efter 170 år på samme adresse i Bagergade. Bygningen er siden brugt som kontor og kældereetagen er brugt som Juniorklub. 

Det fremtidige projekt skal sikre skabelse af et så optimalt byudviklingsprojekt som muligt. Der er et meget stort mulighedsfelt for udviklingen af grunden. Grunden er på 4.043 m2. Ejendommen ligger på hjørnet af Bagergade og Skolegade og dermed på kanten af bymidten.

Ejendommen udbydes på optionsvilkår. Køber byder på ejendommen med et udspil til et skitseforslag og en projektbeskrivelse jf. optionstilbud med vilkår og hvis byrådet vælger købers skitseprojekt, opnår køber en option på køb af ejendommen. Der kan ikke opføres almene boliger.

Svendborg Kommune har ansøgt SKAT om bindende svar om det vil betyde købesummen skal tillægges moms eller ej, såfremt køber evt. ønsker at nedrive ejendommen. Når svar foreligger vil det blive lagt ud under dokumenter. SKAT har afvist ansøgning om fritagelse for moms, grundet spørgsmålet ikke kan besvares med fornøden sikkerhed jf. Skatteforvaltningslovens  § 24, stk. 2. 

Der vil blive mulighed for indkørsel fra Dronningemaen, via privat fællesvej til matriklen nr. 98. Vejen vil blive etableret efter udvælgelse af vinderprojektet. 

 

Ejendommen sælges i udbud i henhold til BEK nr. 799 af 24.06.2011

OPTIONSFRISTEN ER

26. april 2019 kl. 10.00

Mindstepris kr. 3.500.000

og sendes i lukket konvolut mrk."18-26388" til Svendborg Kommune, CETS, Kommunale Ejendomme, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge. Svendborg Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkommende bud. Optionstilbuddet er bindende i 10 uger fra fristdagen. 

Alle relevante dokumenter er hermed vedhæftet som bilag. Bindende svar fra SKAT vil blive annonceret når det kommer på hjemmesiden og dette gælder også for boreprøver.​​​​​​