Ny lokalplan 609 tillæg nr. 1 - Nyt udbud af parcelhusgrundene beliggende Cottaslow 1-23 samt bygninger beliggende Cottaslow 24, 5700 Svendborg

Det kan oplyses, at Miljøstyrelsen har godkendt ophævelsen af skovbyggelinien.

NY LOKALPLAN TILLÆG NR. 1 - BETINGELSE FOR AKTIVE TAGE ER UDGÅET. I Lokalplanen indgår delområdet B4 kaldet Cottaslow-grundene. Grundene er på mellem 252 - 288 m2. Her kan opføres små en-familiehuse eller dobbelthuse. Grunden kan bebygges med en bebyggelsesprocent på max. 40 og med en maskimal højde på 6,5 meter. Andel i fælles friareal kan dog ikke medregnes til den enkelte grund. Det er også muligt at sammenlægge grundene på en max. grundstørrelse på 450 m2. Der kan ialt opføres 22 huse. Matiklen 23b, hvor der idag er opført bygninger (tidligere stuehus med staldbygninger), kan der etableres et nyt byggeri til fælles aktiviteter for delområdets beboere. Grundene beliggende Cottaslow 1-23 og Cottaslow 24, 5700 Svendborg sælges samlet. Der kan ikke bydes på dele af matiklerne. Det samlede areal for grundene inkl. bygninger med grund udgør 9.235 m2. 

De ubebyggede parcelhusgrunde og bygningerne sælges i udbud i henhold til BEK. nr. 799 af 24.06.2011

BUDFRISTEN ER TIRSDAG 

DEN 3. DECEMBER 2019 KL. 12.00

MINDSTEPRIS KR. 3.000.000,00 INKL. MOMS

HERTIL KOMMER TILSLUTNINGSOMKOSTNINGER KR. 2.000.900,00 INKL. MOMS

bud fremsendes i lukket konvolut mrk. "19-23315" til Svendborg Kommune, Erhvervskontoret, Jessens Mole 11, 1. SAL, 5700 SVENDBORG.

Svendborg Kommune forebeholder sig ret til at forkaste alle indkomne bud. 

Alle relevante dokumenter fremgår af nedenstående bilag. 

Ejendomsdatarapporten er nu komplet - dateret 2. november 2019