Udbud af landbrugsjord beliggende Assensvej 73, 5771 Stenstrup

BUDFRIST MANDAG DEN 30. NOVEMBER 2020 KL. 12.00

Landbrugsejendom uden bebyggelse sælges i udbud i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011

Mindste pris kr. 876.792 ekskl. moms

Budfrist mandag den 30. november 2020 kl. 12.00

Svendborg Kommune udbyder hermed et landbrugsareal beliggende Assensvej 73, 5771 Stenstrup til salg. Landbrugsjorden udgør 6,2628 ha jf. tingbogsattest og udgør en hel matrikel. Arealet er tilsået med økologisk Rajgræs alm. DOUBLE. Der medfølger ikke betalingsrettigheder. Lokalplan 21.05 vil blive ophævet for matriklen og herefter ikke længere være beliggende i byzone.

Interesserede landmænd kan afgive bud på tilbudsblanket og købsaftale. Begge dokumenter fremsendes i udfyldt stand enten pr. post mrk. "20-24424" til Svendborg Kommune, Jessens Mole 11, 1. sal. 5700 Svendborg, eller via sikre mail. 

 

Alle dokumenter se nedenstående