Storparcel til udstykning af parcelhusgrunde på ca. 4,4 ha i Tankefuld sælges i udbud

Storparcel til udstykning af parcelhusgrunde på ca. 4,4 ha i Tankefuld sælges i udbud

Udbud af storparcel, beliggende Hellergårdsvej 100, 5700 Svendborg,  til udstykning af ca. 40 byggegrunde for opførelse af tæt- lav boligbebyggelse - enfamilieshuse. 

Delområde D2 i Tankefuld sælges nu i udbud. Storparcellen er på ca. 4,4 ha og kan udstykkes til byggegrunde til opførelse af enfamilieshuse. Storparcellen kan udstykkes med en grundstørrelse på maksimal 900 m2. Bebyggelsesprocenten er på max. 30 og maksimal højde på 8,5 meter. Andel af friareal kan ikke med regnes til den enkelte grund. Tilbudsgiver skal selv forstå byggemodning og anlæggelse af interne veje.

Der udarbejdes et tillæg til nuværende lokalplan 609 - tillæg nr. 1, hvor kravet om "aktive tage" bortfalder for netop dette område. Den endelig lokalplan forventes at blive vedtaget i september eller oktober 2019.

Kommunen vil i efteråret 2019 og foråret 2020 forlænge vejen Sofielund Skovvej frem til Delområde D2. Storparcellen udbydes på salgsvilkår som er vedhæftet som dokument. 

Ejendommen sælges i udbud i henhold til BEK nr. 799 af 24.06.2011

Budfrist 

22. august 2019 kl. 12.00

Mindstepris kr. 10.000.000 ekskl. moms

og sendes i lukket konvolut mrk. "19-11549" til Svendborg Kommune, Erhvervskontoret, Frederiksø 4A, 2 sal, 5700 Svendborg. Svendborg Kommune forebeholder sig ret til at forkaste alle indkommende bud. Fremsendte tilbud er bindende i 10 uger fra fristdagen. 

Alle relevnate dokumenter er hermed vedhæftet som bilag. 

BILAG: