Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 14. januar 2021 - kl. 15:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Kommuneplan 2021 - 2033: Ændring af borgermøder

+

Punkt 3 Principper for anvendelse af udearealer på Frederiksø

+

Punkt 4 Mobilt gadesalg på Jessens Mole og i Svendborg bymidte

+

Punkt 5 Oprettelse af brugerråd for de kommunale skove

+

Punkt 6 Renovering af signalanlæg i 2021

+

Punkt 7 Procesplan for grøn omstilling af buskørsel

+

Punkt 8 Fælles fynsk klimasamarbejdsaftale om grøn kollektiv trafik

+

Punkt 9 Frigivelse af midler til det innovative energispareprojekt 2021

+

Punkt 10 Frigivelse af pulje til events 2021

+

Punkt 11 Ansøgningsproces frem mod budget 2022 igangsættes

+

Punkt 12 Jens Munk (løsgænger) og Venstres byrådsgruppe - Udhuse på landet

+

Punkt 13 Orientering

+

Punkt 14 Evaluering af udvalgets arbejde

+

Punkt 15 Orientering (Lukket)

+