Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 10. oktober 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Proces for realisering af et teater på Frederiksø

+

Punkt 3 Egenappevej, Lokalplan 636 og kommuneplantillæg - endelig vedtagelse

+

Punkt 4 Ramsherred 10 - lokalplanforslag til offentlig høring

+

Punkt 5 Tankefuld, Lokalplan 609 Tillæg nr. 1. Endelig vedtagelse

+

Punkt 6 Principbeslutning om igangsættelse af planlægning for skovbegravelsespladser ved Vejstrupgård

+

Punkt 7 Parkourbane på Udrustningskajen, Frederiksø

+

Punkt 8 Beslutning om ansøgning til deltagelse i Realdaniakampagne om ”Byerne og det stigende havvand”

+

Punkt 9 Nyt vejnavn Clara Friis Vej (5700)

+

Punkt 10 Tillæg til Belysningsplan 2013, Vejbelysning i Svendborg 2020 - 2025

+

Punkt 11 Revision af Telekørselskoncept - beslutning om delelementer i konceptet

+

Punkt 12 Orientering vedr. fremtidig drift af kommunale solcelle- og varmepumpeanlæg

+

Punkt 13 Orientering om forlængelse af driftskontrakt omkring vej og grønne områder

+

Punkt 14 Orientering om ændring af parkering på Ramsherred og Kvægtorvet

+

Punkt 15 Orientering

+

Punkt 16 Nyborgvej - trafikal vurdering af SIMAC-konkurrencen (Lukket)

+

Punkt 17 Arkitekt- og ingeniørydelser til gennemførelse af den Blå Kant første etape (Lukket)

+

Punkt 18 Orientering (Lukket)

+