Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 07. november 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Teknik- og Erhvervsudvalget

+

Punkt 3 Takstoversigt 2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

+

Punkt 4 Godkendelse af procesplan for ny parkeringsstrategi

+

Punkt 5 Etablering af strandhåndboldbane på areal ved Tvedhallen

+

Punkt 6 Fritlægning af Kobberbækken

+

Punkt 7 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Eriksholmsvej på Thurø

+

Punkt 8 Offentliggørelse af forslag til lokalplan for et nyt boligområde i Skovsbo

+