Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 05. december 2019 - kl. 14:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020 - Service og Økonomi samt investeringsoversigt TEU

+

Punkt 3 Budgetforlig 2020 med betydning for Teknik- og Erhvervsudvalget

+

Punkt 4 Renovering af skolernes faglokaler

+

Punkt 5 Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud

+

Punkt 6 Plan for udrulning af ny affaldsordning samt frigivelse af anlægsmidler

+

Punkt 7 Regnskab 2018 - selvejende idrætshaller

+

Punkt 8 Opsamling på forudgående høring for solceller ved Tved

+

Punkt 9 Solcelleprojekter flere steder i kommunen

+

Punkt 10 Den Blå Kant første etape projektforslag

+

Punkt 11 Endelig vedtagelse af planforslag for Klosterplads og Frederiksgade - Omdannelse

+

Punkt 12 Principbeslutning udvidelse Scala Biograf

+

Punkt 13 Dispensation fra lokalplan Lerchesvej 2

+

Punkt 14 Dispensation fra lokalplan 163, Toldbodvej 15A

+

Punkt 15 Dispensation fra lokalplan Frue Kirkestræde 4

+

Punkt 16 Dispensation fra lokalplan til flexboliger ved Svendborgsund Marina

+

Punkt 17 Ændring af færdslen gennem portbygningerne ved Valdemars Slot

+

Punkt 18 Procesplan for Parkeringsstrategi 2019

+

Punkt 19 Ændring af kommunens regler vedr. betaling for stadepladser, pølsevogn og mobilt gadesalg

+

Punkt 20 Etablering af "Butik Unik"

+

Punkt 21 Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 22 Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe

+