Teknik- og Erhvervsudvalget

Dato: 
Den 04. februar 2021 - kl. 15:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Undersøgelse af rengøringsassistenternes ønsker om flere timer

+

Punkt 3 Genudbud på rengøringsområdet

+

Punkt 4 Frigivelse af anlægsmidler - Filippahuset

+

Punkt 5 Frigivelse og prioritering af anlægsmidler til trafiksikkerhedsprojekter for 2021

+

Punkt 6 Borgeres mulighed for egenfinansiering af trafik- og infrastrukturmæssige tiltag

+

Punkt 7 Budgetprocedure 2022 - Teknik- og Erhvervsudvalget

+

Punkt 8 Venstres byrådsgruppe - Drøftelse af området "Badstuen " i lokalplan 566

+

Punkt 9 Konservatives byrådsgruppe - 24 timers p-pladser på p-plads Voldgade Vest

+