Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 13. august 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Mødekalender for udvalget i efteråret 2019

+

Punkt 3 Frivillighuset - arbejdsgruppe og tilskud

+

Punkt 4 Forslag til nyt internt vejledningstilbud for unge

+

Punkt 5 Forslag til budgettema - opnormering af gadesygeplejerske

+

Punkt 6 Budget 2020 - Fremsendelse af temaer, Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 7 Fleksboliger på Socialområdet - Byggeprogram

+

Punkt 8 Inspiration til udvalgsarbejdet på Social- og Sundhedsområdet

+

Punkt 9 Børn og unge som pårørende i Svendborg Kommune

+

Punkt 10 Det Gode Madhus - ændring af holdbarhed

+

Punkt 11 Fordeling af forventede uforbrugte værdighedsmidler 2019

+

Punkt 12 Ny lov om forebyggende hjemmebesøg for 70-årige

+

Punkt 13 Økonomisk overblik over plejecenterpriser

+

Punkt 14 Tilsagn til to satspuljeprojekter

+

Punkt 15 Orientering vedr. hestestald i Svendborg Demensby

+

Punkt 16 Oversigt over puljefinansierede projekter, august 2019

+

Punkt 17 Til orientering

+