Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 08. oktober 2019 - kl. 12:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Prioritering af områder i forbindelse med § 18-midler til frivilligt socialt arbejde

+

Punkt 3 Etableringstilskud til Sydfyns Krisecenter

+

Punkt 4 Status hjemtagelse af Høre, Tale- og Mobilitetsområderne

+

Punkt 5 Tilsagn til satspuljeprojekt - Ung under eget tag

+

Punkt 6 Til orientering

+

Punkt 7 Drøftelse af ejendomssag (Lukket)

+