Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 08. maj 2019 - kl. 13:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 - Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 3 Budget 2020, temaer Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 4 Den Blå Lagune

+

Punkt 5 Godkendelse af sundhedsaftalen for Region Syddanmark 2019-2023

+

Punkt 6 Ansøgning om etableringstilskud fra Sydfyns Krisecenter

+

Punkt 7 Ansøgning til Sundhedsstyrelsen satspulje ”Sundhedsplejebesøg de første 1.000 dage hos Familier i udsatte positioner og i dagtilbud”

+

Punkt 8 Forsøgsordning med befordring af mennesker med en demensdiagnose

+

Punkt 9 Til orientering

+