Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 05. maj 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Akutfunktion i Svendborg Kommune

+

Punkt 3 Status - Covid-19-situationen på Social- og Sundhedsområdet

+

Punkt 4 Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 5 Budget 2021 - temaer, Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 6 Finansiering af platformen Boblberg

+

Punkt 7 Svendborg Kommune Sundhedspolitik 2020

+

Punkt 8 Årsrapport Demens 2019

+

Punkt 9 Registrering af magtanvendelse i 2019 på ældreområdet

+

Punkt 10 Drøftelse og kommentering af udkast til handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025

+

Punkt 11 Til orientering

+