Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 03. december 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020 - Service og Økonomi for Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 3 Evaluering af Social- og Sundhedsudvalgets arbejde

+

Punkt 4 Kvalitetsstandarder på ældreområdet

+

Punkt 5 Vedtægter for bruger- og pårørende råd på plejecentre

+

Punkt 6 Rekrutteringsindsatser på ældreområdet

+

Punkt 7 Anvendelse af Hjortøhus

+

Punkt 8 Tilsyn på Svendborg Kommunes sociale tilbud

+

Punkt 9 Udpegning af rådsmedlem til Rådet for socialt udsatte borgere

+

Punkt 10 Opfølgning vedr. visioner for Socialområdet

+

Punkt 11 Uddannelse af borgere i livreddende førstehjælp

+

Punkt 12 Høring af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020

+

Punkt 13 Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023

+

Punkt 14 Til orientering

+