Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 03. marts 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Bolighandlingsplan for Ældreområdet

+

Punkt 3 Budgetproces 2021 - Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 4 Forretningsorden Social- og Sundhedsudvalget

+

Punkt 5 Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

+

Punkt 6 Strategi for forebyggelse og nedbringelse af sygefravær i ældreplejen

+

Punkt 7 Godkendelse af ansøgning til puljen til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere

+

Punkt 8 Lånegaranti til kvindekrisecenter

+

Punkt 9 Nye kvalitetsstandarder ift. tilbud til borgere med erhvervede hjerneskader

+

Punkt 10 Nedbringelse af ventetid til rygestop forløb i Svendborg Kommune

+

Punkt 11 Henvendelse om etablering af kommunale EGU-pladser

+

Punkt 12 Opfølgning på Masterplan 2020

+

Punkt 13 Møde med regionens Psykiatri- og Socialudvalg ift. Psykiatriplan 2020-2024

+

Punkt 14 Orientering om regnskab 2019 vedr. arve under SSU´s område

+

Punkt 15 Til orientering

+