Økonomiudvalget

Dato: 
Den 24. marts 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Drøftelse af lokal hjælpepakke til erhvervslivet

+

Punkt 3 Regnskab 2019: Overførsler

+

Punkt 4 Budget 2021 - status

+

Punkt 5 Opgørelse af lånerammen for 2019

+

Punkt 6 Etablering af cykelskur - Hjemmepleje Øst

+

Punkt 7 Leasing af ekstra pakkemaskine til Det Gode Madhus

+

Punkt 8 Midlertidig ændring af indbetaling til parkeringsfond

+

Punkt 9 Forslag til spildevandsplan 2020-2031 (2)

+

Punkt 10 Prioritering af forslag og ideer til Kommuneplan 2021 -2033

+

Punkt 11 Bosætningsstrategi 2020

+

Punkt 12 Den Blå Kant første etape - ændret tidsplan

+

Punkt 13 Udbud af ny partneringaftale på asfaltområdet for 2021-2025 i Svendborg By

+

Punkt 14 Bevilling og frigivelse af midler til gennemførelse af vejforlængelse "Sofielund Skovvej"

+

Punkt 15 Byhaveskolen - anlægsbevilling til skolegårdsbelægning mm

+

Punkt 16 Filippahuset - beslutning om ejendommens fremtid

+

Punkt 17 Udbud af Jessens Mole 11-13

+

Punkt 18 Udvidelsesmuligheder for Sydfyns LAK, Assensvej 22

+