Økonomiudvalget

Dato: 
Den 23. juni 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Personaleredegørelse 2019

+

Punkt 3 Punkt til behandling fra Venstres byrådsgruppe

+

Punkt 4 Koncernrapport pr. 31. maj 2020

+

Punkt 5 Budget 2021-14. Status

+

Punkt 6 Forpligtende samarbejder 2019 - 2022

+

Punkt 7 Vedtægtsændringer i Naturturisme IS - Geopark Det Sydfynske Øhav

+

Punkt 8 Råderetsaftale med Rantzausminde Havbadeforening

+

Punkt 9 Forslag til Kommuneplantillæg 2017.29 Boliger ved Kogtved Søfartsskole

+

Punkt 10 Gammel Nyby 62 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan

+