Økonomiudvalget

Dato: 
Den 22. oktober 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Valg af næstformand

+

Punkt 3 Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering for 2020

+

Punkt 4 2. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

+

Punkt 5 Principbeslutning om igangsættelse af planlægning for skovbegravelsespladser ved Vejstrupgård

+

Punkt 6 Svendborg Kraftvarme A/S

+

Punkt 7 Proces for realisering af et teater på Frederiksø

+

Punkt 8 Det Gode Madhus - leasing af to kølebiler

+

Punkt 9 Tankefuld, Lokalplan 609 Tillæg nr. 1. Endelig vedtagelse

+

Punkt 10 Egenappevej, Lokalplan 636 og kommuneplantillæg - endelig vedtagelse

+

Punkt 11 Orientering

+

Punkt 12 Drøftelse af ejendomssag (Lukket)

+