Økonomiudvalget

Dato: 
Den 20. august 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

+

Punkt 3 Økonomiudvalget og byrådets møder 2020

+

Punkt 4 Budget 2020 - revideret budgetprocedure

+

Punkt 5 Godkendelse af projektforslag - Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13

+

Punkt 6 Det Gode Madhus - ændring af holdbarhed

+

Punkt 7 Vindeby Vand ansøger om garanti for lån

+

Punkt 8 Den Blå Kant dispositionsforslag

+

Punkt 9 Klosterplads og Frederiksgade Omdannelse - Offentliggørelse af planforslag

+

Punkt 10 Vedtægtsændringer for Beredskab Fyn

+

Punkt 11 Solcelleprojekter ni steder i kommunen

+

Punkt 12 Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.17 for udvidelse af landsbyafgrænsningen for Gammel Nyby på Tåsinge

+

Punkt 13 Gammel Nybyvej 62 - Opsamling efter forudgående høring

+

Punkt 14 Godkendelse af skema C for Gudbjerg Plejecenter

+

Punkt 15 Svendborg Museum

+

Punkt 16 Ligestilling på personaleområdet

+

Punkt 17 Orientering om ekstra udgifter til vandløbsrestaureringsprojekter finansieret af staten

+

Punkt 18 Orientering

+

Punkt 19 Drøftelse af ejendomskøb (Lukket)

+