Økonomiudvalget

Dato: 
Den 11. december 2012 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetforlig 2013. Status december 2012

+

Punkt 3 Budget 2013 - Service og Økonomi

+

Punkt 4 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2013 for kommunens selskaber.

+

Punkt 5 Repræsentation i råd, nævn og bestyrelser

+

Punkt 6 Opgavefordeling i de politiske udvalg

+

Punkt 7 Kodeks for konstituering

+

Punkt 8 Ændring af Naturgas Fyn I/S’ vedtægter

+

Punkt 9 Regnskabsgennemgang - almene boligorganisationers regnskaber for 2011

+

Punkt 10 Ryttervej nye handicapboliger - godkendelse af skema A

+

Punkt 11 Budget 2013 - Svendborg Kraftvarme A/S

+

Punkt 12 Budget 2013 - Svendborg Affald A/S

+

Punkt 13 Budget 2013 - Svendborg Spildevand A/S

+

Punkt 14 Budget 2013 - Svendborg Vand A/S

+

Punkt 15 Frigivelse af bevilling til renovering i Christiansminde

+

Punkt 16 Frigivelse af anlægsmidler til byggemodning 2013 i Tankefuld

+

Punkt 17 Færgeaftale mellem Ærø og Svendborg Kommune

+

Punkt 18 Egense Forsamlingshus - ansøgning om støtte fra byfornyelsesmidlerne

+

Punkt 19 Afklaring af depot til vejdrift og vintertjeneste.

+

Punkt 20 Erhvervsaffaldsregulativ 2013 til godkendelse

+

Punkt 21 Forslag til kommuneplantillæg 2009/08 og lokalplan 566 Grønnedal-Badstuen

+

Punkt 22 Forslag til Kommuneplantillæg 2009.07 samt forslag til lokalplan 551, Boligområde ved Krebsen, Rantzausminde

+

Punkt 23 Orientering

+

Punkt 24 Ejendomshandel (Lukket)

+