Økonomiudvalget

Dato: 
Den 10. september 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Koncernrapport pr. 30. juni 2019

+

Punkt 3 Status budget 2020-23

+

Punkt 4 Klosterplads og Frederiksgade Omdannelse - Offentliggørelse af planforslag

+

Punkt 5 Lovændringer vedr. henlæggelse af beføjelser og pligter

+

Punkt 6 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.08 og lokalplan 633 for Skarø

+

Punkt 7 Høring af revideret Klima- og Energipolitik

+

Punkt 8 Orientering

+

Punkt 9 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 10 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for boliger på Erikholmsvej på Thurø

+