Økonomiudvalget

Dato: 
Den 09. februar 2021 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra SF's byrådsgruppe

+

Punkt 3 Tillæg til spildevandsplan 2020-2031 med henblik på nyt regnvandsbassin ved Assensvej 270 i Stenstrup

+

Punkt 4 Evaluering af CO2-konsekvensvurdering i dagsordenspunkter

+

Punkt 5 Puljemidler til flere pædagogiske medarbejdere i dagtilbud i 2021

+

Punkt 6 Undersøgelse af rengøringsassistenternes ønske om flere timer

+

Punkt 7 Genudbud på rengøringsområdet

+

Punkt 8 Forslag til helhedsplan for området omkring Naturama, Haarhs Skole og ny badmintonhal

+

Punkt 9 Udmøntning af "Liv i mit lokalområde" fra budget 2021

+

Punkt 10 Garantiprovision - Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme a.m.b.a.

+

Punkt 11 Beslutning vedr. Stationsvej 2, Vester Skerninge

+

Punkt 12 Orientering

+