Økonomiudvalget

Dato: 
Den 08. september 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 1. behandling af budget 2021 og overslagsårene 2022-24

+

Punkt 3 Låneoptagelse til lav likviditet 2020

+

Punkt 4 Drøftelse af Lokaludvalgets anlægspulje for 2021

+

Punkt 5 Orientering

+

Punkt 6 Bemyndigelse til stemmeafgivning ved Generalforsamling i Svendborg Fjernvarme og bundet mandat til det efterfølgende bestyrelsesmøde

+