Økonomiudvalget

Dato: 
Den 01. oktober 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 1. behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-23

+

Punkt 3 Status på processen for Svendborg Kraftvarme A/S fremtid

+

Punkt 4 Etablering af almene familieboliger, Nordre Park

+

Punkt 5 Orientering

+