Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 05. november 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetopfølgning pr. 30. september 2019 for Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 3 Revideret Klima- og Energipolitik

+

Punkt 4 Godkendelse af forslag til Bæredygtighedsstrategi 2020

+

Punkt 5 Det Grønne Råd. Henvendelse fra Cyklistforbundet om optagelse.

+

Punkt 6 CO2-opgørelse og VE-andel for 2018

+

Punkt 7 Opstilling af tøjcontainere

+

Punkt 8 Evaluering af Forskrift for udendørs arrangementer

+

Punkt 9 Orientering om plaketter til bade- og bådebroer

+

Punkt 10 Orientering

+

Punkt 11 Orientering (Lukket)

+