Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 05. maj 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2021 - temaer, Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 3 Budgetopfølgning pr. 31.03.2020 - Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 4 Prioritering af budgetmidler til grøn omstilling

+

Punkt 5 Godkendelse af Kommissorium for Svendborg Kraftvarme A/S s fremtid

+

Punkt 6 Status for vandplanindsatsen

+

Punkt 7 Skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove. Godkendelse af forslag.

+

Punkt 8 Drøftelse og kommentering af udkast til handleplan for bæredygtig udvikling 2020-2025

+

Punkt 9 Vindmøller ved Broholm - Offentlig høring af miljøvurdering

+

Punkt 10 Beslutning om dispensation fra vedtagne retningslinjer og vilkår for broer til ny privat badebro i rød zone, Bellisvej 58 (5874)

+

Punkt 11 Evaluering af pilotforsøg - Affaldssortering på kommunale institutioner

+

Punkt 12 Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 13 Orientering

+

Punkt 14 Orientering (Lukket)

+