Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 04. februar 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetprocedure 2021 - Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 3 Skiftekærmøllerne – offentlig høring af miljøvurdering og udkast til VVM-tilladelse

+

Punkt 4 Orientering om regnvandsbetingede udløb i Svendborg Kommune

+

Punkt 5 Forslag til ny Spildevandsplan 2020-2031

+

Punkt 6 Ny aftale om tilskud til energitjek

+

Punkt 7 Status for klima- og energiaktiviteter i 2019

+

Punkt 8 Verdensmåls-arrangementer i 2020

+

Punkt 9 Orientering om Partnerskabsaftale vedr. opsporing af pesticidforureninger ved Skovmølleværket

+

Punkt 10 Socialdemokratiets byrådsgruppe

+

Punkt 11 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 12 Samarbejde med platformen Boblberg på tværs af kommunen

+

Punkt 13 Orientering

+

Punkt 14 Orientering (Lukket)

+