Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 03. december 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2020 - Service og Økonomi for Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 3 Udmøntning af midler tildelt Natur og Miljø ved Budgetforlig 2020

+

Punkt 4 Godkendelse af projektforslag ”Luftvarmepumpe ved Skårup Fjernvarme A.m.b.a.”

+

Punkt 5 Godkendelse af 9 private vandværkers takster 2020

+

Punkt 6 Budget og takster 2020 - Svendborg Vand A/S

+

Punkt 7 Budget og takster 2020 - Svendborg Affald A/S

+

Punkt 8 Budget og takster 2020 - Svendborg Spildevand A/S

+

Punkt 9 Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark (MOTAS) 2020

+

Punkt 10 Fremtidige drift af kreaturprammen "YRSA"

+

Punkt 11 Drøftelse af politiske ønsker til handleplan for klima- og energitiltag.

+

Punkt 12 Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023

+

Punkt 13 Orientering om kommunernes administration af adgang til naturen

+

Punkt 14 Evaluering af udvalgets arbejde

+

Punkt 15 Orientering

+

Punkt 16 Samarbejde vedrørende skovrejsningsprojekt (Lukket)

+

Punkt 17 Orientering (Lukket)

+