Miljø- og Naturudvalget

Dato: 
Den 02. februar 2021 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Svendborg Kommunes klimahandleplan

+

Punkt 3 FYN 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid

+

Punkt 4 Evaluering af CO2-konsekvensvurdering i dagsordenspunkter

+

Punkt 5 Status for klima- og energiaktiviteter i 2020

+

Punkt 6 Planlægning af vind- og solenergianlæg

+

Punkt 7 Forventninger til Svendborg VE A/S i relation til realisering af kommunens klimamål

+

Punkt 8 Tiltag til øget biodiversitet i Svendborg Kommune

+

Punkt 9 Budgetprocedure 2022 - Miljø- og Naturudvalget

+

Punkt 10 Tillæg til spildevandsplan 2020-2031 med henblik på nyt regnvandsbassin ved Assensvej 270 i Stenstrup

+

Punkt 11 Udbredelse af nye fjernvarmeområder i Svendborg

+

Punkt 12 Orientering om formandsbeslutning om udsendelse af projektforslag "Elektrisk varmepumpe på Rantzausmindeskolen" i høring

+

Punkt 13 Enhedslistens byrådsgruppe - Forslag om revideret CO2-regnskab for 2019

+

Punkt 14 Orientering

+

Punkt 15 Orientering (Lukket)

+