Lokaludvalget

Dato: 
Den 28. januar 2021 - kl. 15:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Procesplan for borgerbudgetter 2021

+

Punkt 3 Gratis flexture til unge og gratis landsbybusser - "Liv i mit lokalområde"

+

Punkt 4 Udmøntning af "Liv i mit lokalområde" fra budget 2021

+

Punkt 5 Orientering om årshjul og budget for Lokaludvalget for 2021

+

Punkt 6 Status på lokalområder og opdateret kontaktpersonliste

+

Punkt 7 Orientering fra administrationen

+

Punkt 8 Orientering

+

Punkt 9 Eventuelt

+