Lokaludvalget

Dato: 
Den 26. august 2020 - kl. 16:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budgetopfølgning 3. kvartal 2020

+

Punkt 3 Status på lokalområderne

+

Punkt 4 Drøftelse af driftstilskud til lokalområderne

+

Punkt 5 Status på anlægspuljen til lokalområderne

+

Punkt 6 Orientering om støtte til forsamlingshuse

+

Punkt 7 Orientering om mødet med Forum 5762

+

Punkt 8 Nyt Punkt 8. Drøftelse af Lokaludvalgets anlægspulje for 2021

+

Punkt 9 Udgået Punkt 8. Forslag fra Venstre og Radikale Venstre: "Drøftelse af budgettema; ”Liv i min landsby” – et boost til lokalområderne"

+

Punkt 10 Eventuelt

+