Lokaludvalget

Dato: 
Den 09. december 2020 - kl. 16:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Inspirationsoplæg fra Faaborg-Midtfyn Kommune om "Landsbyanalysen 2019"

+

Punkt 3 Orientering om Kommuneplan 2021-2033

+

Punkt 4 Udmøntning af "Liv i mit lokalområde" fra budget 2021 - gratis flexture til unge og landsbybusser

+

Punkt 5 Procesplan for borgerbudget 2021

+

Punkt 6 Mødeplan 2021

+

Punkt 7 Godkendelse af samarbejdsaftalen om borgerbudget med lokalråd Thurø

+

Punkt 8 Godkendelse af samarbejdsaftalen om borgerbudget med lokalråd Sydtåsinge

+

Punkt 9 Godkendelse af ændringer af anlægsprojektet "Aktivitetsområde Vestbroen"

+

Punkt 10 Orientering om Lokaludvalgets budget

+

Punkt 11 Status på lokalområder

+

Punkt 12 Opfølgning på inspirationsoplæg

+

Punkt 14 Eventuelt

+