Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 
Den 14. januar 2021 - kl. 17:00
Status: 
Dagsorden
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Renovering af foreningsejede klubhuse i 2021 - Frigivelse af anlægsmidler

+

Punkt 3 Forsamlingshuspuljen 2021 - Frigivelse af anlægsmidler

+

Punkt 4 Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus

+

Punkt 5 Maja Kvist søger tilskud fra Kulturpuljen

+

Punkt 6 Den selvejende institution Rottefælden

+

Punkt 7 Ansøgning til eventpuljen fra 5700 Fortæller

+

Punkt 8 Seniorakademiet - midlertidig udvidelse af lejemål

+

Punkt 9 Revideret proces for udmøntning af pulje til kulturaktiviteter under Landsstævnet

+

Punkt 10 Facilitetsproces frem mod budget 2022

+

Punkt 11 Status på Kulturpuljen

+

Punkt 12 Meddelelser og orientering

+