Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 
Den 13. januar 2020 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 De frie Kulturmidler

+

Punkt 3 Forsamlingshuspuljen 2020 - Frigivelse af anlægsmidler

+

Punkt 4 Renovering af foreningsejede klubhuse i 2020

+

Punkt 5 SyngSydfyn

+

Punkt 6 Folkemusikforeningen Folk for Folk

+

Punkt 7 Svendborg Musikskole

+

Punkt 8 Den Sydfynske Idrætsklynge

+

Punkt 9 Ansøgning om 2-årig råderetsaftale fra Foreningen Gudme Bike Park Klub

+

Punkt 10 Status på økologi i køkkener på Kultur- og Fritidsområdet

+

Punkt 11 Orientering om Landsstævne L2021

+

Punkt 12 Meddelelser og orientering

+

Punkt 13 Facilitetsproces for anlægsprojekter til idræt og bevægelse

+