Kultur- og Fritidsudvalget

Dato: 
Den 07. oktober 2019 - kl. 15:30
Status: 
Referat
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Proces for realisering af et teater på Frederiksø

+

Punkt 3 BaggårdTeatret - vedtægter

+

Punkt 4 BaggårdTeatrets regnskab 2018/19

+

Punkt 5 Kulturløftet vers. 2.0 - Konkrete Handleplaner

+

Punkt 6 Foreningen Rytmisk Råstof

+

Punkt 7 Kulturregion Fyn

+

Punkt 8 Orientering om Landsstævne 2021

+

Punkt 9 Samarbejdsaftale med forening i henhold til Team Danmark aftalen

+

Punkt 10 Status på foreninger som berøres af arealeffektiviseringsprojektet

+

Punkt 11 Meddelelser og orientering

+

Punkt 12 De frie Kulturmidler

+

Punkt 13 Haludvalget

+

Punkt 14 Egebjerg Fodbold

+

Punkt 15 Udbygning af Svendborg Idrætscenter - projektfase 1

+