Kommunalbestyrelsen

Dato: 
Den 25. april 2023 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra Enhedslistens kommunalbestyrelsesgruppe

+

Punkt 3 Udpegning af nyt medlem til bestyrelsen for Den selvejende Institution Stenstrup-Hallen

+

Punkt 4 Årsregnskab og beretning 2022

+

Punkt 5 Understøttelse af projektforslagsproces for nye fjernvarmeselskaber

+

Punkt 6 Igangsættelse og finansiering af en projektforslagsproces i Lundeborg

+

Punkt 7 Brandsikring af Ollerup Plejecenter

+

Punkt 8 CO2-reduktionsplan 2021-2030 - Frigivelse af budget 2023

+

Punkt 9 Takster for brug af kommunale arealer til kommercielle arrangementer

+

Punkt 10 Grundsalg til Hovedpumpestation, Toldbodvej 10 mfl.

+

Punkt 11 Forslag til dispositionsplan for genåbning af Kobberbækken

+

Punkt 12 Handleplan for Den Blå Kant højvandsbeskyttelse

+

Punkt 13 Kommuneplantillæg og lokalplan for boligområde ved Gemalvej, Kirkeby og delvis aflysning af lokalplan 21.05 (vedtagelse)

+

Punkt 14 Årlig redegørelse for anvendelse af statsligt tilskud til nedsættelse af færgetakster

+

Punkt 15 Rettelse af ferieplan for skoleårene 2023/24 og 2024/25 grundet afskaffelse af store bededag som helligdag

+

Punkt 16 Funktionsadskillelse af Bibliotek og Borgerservice

+

Punkt 17 Center for Tredimensionel Kunst

+

Punkt 18 Ejendomshandel

+

Punkt 19 Nyt regulativ for husholdningsaffald

+

Punkt 20 Fredningsforslag Vejstrup Ådal. Beslutning om høringssvar.

+

Punkt 21 Orientering

+

Punkt 22 Lukket - Ejendomshandel Gemalvej

+