Integrationsrådet

Dato: 
Den 14. august 2019 - kl. 19:00
Status: 
Dagsorden
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Godkendelse af referat

+

Punkt 3 Status på økonomi

+

Punkt 4 Oplæg om Dialogkorpset

+

Punkt 5 Opsamling fra seneste møde

+

Punkt 6 Danske Unge

+

Punkt 7 Bedsteforældre for Asyl

+

Punkt 8 Dage med Brecht

+

Punkt 9 Ansøgning fra Aktiv Borger

+

Punkt 10 Til orientering

+

Punkt 11 Eventuelt

+