Handicaprådet

Dato: 
Den 23. januar 2020 - kl. 16:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Post siden sidst til formanden

+

Punkt 3 Svendborg Kommunes indsatser i forhold til at få handicappede i uddannelse og job

+

Punkt 4 Handicaprådets årsberetning 2019

+

Punkt 5 Forslag til synlighedsarrangement 2020

+

Punkt 6 Landsstævne 2021 - herunder opfølgning på spørgsmål rejst af DH

+

Punkt 7 Handicapprisen 2019

+

Punkt 8 Opfølgning på høringssvar og politiske beslutninger

+

Punkt 9 Orientering fra kommunen og DH

+

Punkt 10 Eventuelt

+

Punkt 11 Den gode historie

+