Haludvalget

Dato: 
Den 28. august 2019 - kl. 18:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Godkendelse af referat fra 9. maj 2019

+

Punkt 3 Konstituering af Haludvalget

+

Punkt 4 Haludvalgets dispositionskkonto

+

Punkt 5 Haludvalgets renoveringspulje

+

Punkt 6 Ansøgning om midler fra renoveringspuljen til etablering af esportslokale

+

Punkt 7 Ansøgning om midler fra renoveringspuljen til slibning og lakering af halgulv

+

Punkt 8 Orientering om problemer med kedel og skorsten i V. Skerninge Hallen

+

Punkt 9 Ansøgning om midler til renovering af mødelokale

+

Punkt 10 Ansøgning om elektronisk nøglesystem

+

Punkt 11 Budget 2020

+

Punkt 12 Takster for leje af hallerne

+

Punkt 13 Orientering

+

Punkt 14 Næste møder

+

Punkt 15 Evt.

+