Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 02. september 2020 - kl. 15:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Oplæg til revideret målsætning for Ungekontakten

+

Punkt 3 Orientering om kommunale tilbud til børn og unge inden for området mental sundhed

+

Punkt 4 Status på fokusområdet "Mental sundhed hos børn og unge"

+

Punkt 5 Fremlæggelse af projekt "En fremstrakt hånd" og projekt "Fremskudt psykiatrifunktion"

+

Punkt 6 Nøgletal relevant for arbejdet med ungeområdet

+

Punkt 7 Orientering om budgettemaer relevante for fagudvalgenes fælles fokus på ungeområdet

+