Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget

Dato: 
Den 27. august 2019 - kl. 15:00
Status: 
Referat
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Mental sundhed hos børn og unge - opfølgning på sidste fælles udvalgsmøde

+

Punkt 3 Til orientering

+