Byrådet

Dato: 
Den 30. juni 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Udpegning af ny suppleant til Beboerklagenævnet

+

Punkt 3 Placering af Borger- og Byrådsmøde udenfor rådhuset i efteråret 2020

+

Punkt 4 Forpligtende samarbejder 2019 - 2022

+

Punkt 5 Vedtægtsændringer i Naturturisme IS - Geopark Det Sydfynske Øhav

+

Punkt 6 Råderetsaftale med Rantzausminde Havbadeforening

+

Punkt 7 Forslag til Kommuneplantillæg 2017.29 Boliger ved Kogtved Søfartsskole

+

Punkt 8 Gammel Nyby 62 - Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og lokalplan

+