Byrådet

Dato: 
Den 30. marts 2021 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Orientering om ændring af byrådsmedlems partiforhold

+

Punkt 3 Punkt til behandling fra SF's byrådsgruppe

+

Punkt 4 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 5 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 6 Regnskab 2020: Overførsler

+

Punkt 7 Opgørelse af lånerammen for 2020

+

Punkt 8 Ansøgning til Realdaniakampagne "Byerne og det stigende havvand"

+

Punkt 9 Fornyet høring af forslag Kommuneplan 2021-2033

+

Punkt 10 FYN 2030 - sammen om en bæredygtig fremtid

+

Punkt 11 Realisering af vandløbsprojekter

+

Punkt 12 Svendborg Kommunes klimahandleplan: Ramme for klimareduktionsindsatsen samt beregningsmetode for kommunens CO2-regnskab

+

Punkt 13 Varmepumpe på Rantzausmindeskolen

+

Punkt 14 Renovering af Boligselskabet Sydfyns afdeling 7502 Toftemarken, Klintemarken og Frilandsvej

+

Punkt 15 Orientering

+

Punkt 16 Ejendomshandel (Lukket)

+