Byrådet

Dato: 
Den 28. januar 2020 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 3 Byrådets møde i december 2020

+

Punkt 4 Udpegning af medlem og suppleant til Skatteankenævn fra 01.07.2020

+

Punkt 5 Udpegning af 2 medlemmer til vurderingsankenævn, kreds Fyn fra 01.01.2021

+

Punkt 6 Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2019

+

Punkt 7 Dispensation fra Lokalplan 551, Vædderen 126

+

Punkt 8 Harley-Davidson Super Rally 2026

+

Punkt 9 Godsbanearealet - strategisk udviklingsplan og projektudvikling

+

Punkt 10 Ansøgning om 2-årig råderetsaftale fra Foreningen Gudme Bike Park Klub

+

Punkt 11 Husholdningsaffaldsregulativ 2020

+

Punkt 12 Godkendelse af Bæredygtighedsstrategi 2020

+

Punkt 13 Kommuneplan 2020 - 2032: Ny tidsplan

+

Punkt 14 Forslag til kommuneplantillæg 2017.05 og lokalplanforslag 641 for Lundeborg Badehotel

+