Byrådet

Dato: 
Den 27. august 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Valg af nyt medlem til Svendborg Byråd

+

Punkt 3 Venstres byrådsgruppe - Sundbrovej 39

+

Punkt 4 Udpegning af suppleant til Skatteankenævn Svendborg for funktionsperioden til den 31.12.2019

+

Punkt 5 Udpegning af suppleant til Skatteankenævn Svendborg, forventeligt fra 01.01.2020

+

Punkt 6 Udpegning til repræsentantskabet for SEF

+

Punkt 7 Godkendelse af suppleanter til Handicaprådet

+

Punkt 8 Byrådets møder i 2020

+

Punkt 9 Bemyndigelser

+

Punkt 10 Afdækning af normeringer i kommunale og selvejende dagtilbud i Svendborg Kommune

+

Punkt 11 Godkendelse af projektforslag - Etablering af eldrevet luft/vand varmepumpe Bodøvej 13

+

Punkt 12 Vindeby Vand ansøger om garanti for lån

+

Punkt 13 Den Blå Kant dispositionsforslag

+

Punkt 14 Vedtægtsændringer for Beredskab Fyn

+

Punkt 15 Solcelleprojekter ni steder i kommunen

+

Punkt 16 Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg 2017.17 for udvidelse af landsbyafgrænsningen for Gammel Nyby på Tåsinge

+

Punkt 17 Gammel Nybyvej 62 - Opsamling efter forudgående høring

+

Punkt 18 Godkendelse af skema C for Gudbjerg Plejecenter

+

Punkt 19 Svendborg Museum

+

Punkt 20 Orientering (Lukket)

+