Byrådet

Dato: 
Den 27. april 2021 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra SF's byrådsgruppe

+

Punkt 3 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 4 Årsregnskab & beretning 2020

+

Punkt 5 Råstofplan 2020

+

Punkt 6 Afgørelser om boligsager i Erhvervsområde Vest

+

Punkt 7 Fremtidig administration af Erhvervsområde Vest

+

Punkt 8 Kommuneplan 2021 - 2033: Fornyet offentlig høring

+

Punkt 9 Affaldsgårde - tillægsbevilling

+

Punkt 10 Udendørs overdækninger i dagtilbud

+

Punkt 11 Årlig redegørelse for anvendelse af tilskud til nedsættelse af færgetakster

+

Punkt 12 Beslutning om skovbegravelsesplads ved Vejstrupgård

+

Punkt 13 Nedlæggelse og optagelse af offentlige vejarealer ved Østre Havnevej – Maritim Erhvervspark

+

Punkt 14 Nedlukningsmodel på grund af incidensgrænser

+

Punkt 15 Orientering

+

Punkt 16 Ejendomshandel (Lukket)

+