Byrådet

Dato: 
Den 25. juni 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Hent som fil: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Budget 2019 - Supplement til delforlig

+

Punkt 3 Revisionsberetning nr. 24 for regnskabsåret 2018

+

Punkt 4 Flytning af Petersen & Sørensens el-afdeling

+

Punkt 5 Ansøgning om udlæg af sommerhusområder 2019

+

Punkt 6 Kommuneplan 2020-2032 - Igangsættelse og forudgående høring

+

Punkt 7 Offentliggørelse af forslag til lokalplan 609, tillæg nr. 1, Tankefuld

+

Punkt 8 Bevilling og frigivelse af midler til rådgivning og arkæologiske forundersøgelse - vejforlængelse "Sofielund Skovvej"

+

Punkt 9 Vindmøller ved Broholm. Indkomne høringssvar i forudgående høring

+

Punkt 10 Endelig vedtagelse af plangrundlag for Hotel Svendborg

+

Punkt 11 Nedlæggelse af del af offentligt vejareal Centrumpladsen

+

Punkt 12 Vedtagelse af tillæg 5 til spildevandsplan 2013-2024 planlægning af 8 delområder

+

Punkt 13 Godkendelse af 5 private vandværkers takster for 2020

+

Punkt 14 Drejø Gammelhavn - 2018

+

Punkt 15 Naturama - årsregnskab 2018

+

Punkt 16 Udpegning af repræsentant til bestyrelsen for FGU Syd- og Midtfyn

+

Punkt 17 Ændring af forretningsorden for Integrationsrådet

+

Punkt 18 Ankestyrelsens praksisundersøgelse af førtidspension

+

Punkt 19 Godkendelse af uddannelsespolitik efter endt høringsperiode

+

Punkt 20 Orientering

+

Punkt 21 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 22 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 23 Person - Ansættelse af Borgerrådgiver

+

Punkt 24 Person - Ansættelse af direktør for Miljø og Teknik

+