Byrådet

Dato: 
Den 23. februar 2021 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Punkt til behandling fra Venstres byrådsgruppe

+

Punkt 3 Punkt til behandling fra Enhedslistens byrådsgruppe

+

Punkt 4 Punkt til behandling fra Venstres byrådsgruppe

+

Punkt 5 Enhedslistens byrådsgruppe - Udskiftning af skilte med gade- og vejnavne

+

Punkt 6 Status på arbejdet med at få genetableret læreruddannelsen i Svendborg

+

Punkt 7 Udpegning til repræsentantskabet for SEF

+

Punkt 8 Orientering om udbetalt vederlag og honorar i 2020

+

Punkt 9 Tillæg til spildevandsplan 2020-2031 med henblik på nyt regnvandsbassin ved Assensvej 270 i Stenstrup

+

Punkt 10 Evaluering af CO2-konsekvensvurdering i dagsordenspunkter

+

Punkt 11 Puljemidler til flere pædagogiske medarbejdere i dagtilbud i 2021

+

Punkt 12 Orientering

+