Byrådet

Dato: 
Den 17. december 2019 - kl. 17:00
Status: 
Referat
Udvalg: 
Lokation: 
Åben/luk alle+ -

Deltagere

+

Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

+

Punkt 2 Beskæftigelsesplan 2020 - 3. behandling

+

Punkt 3 Budget og takster 2020 - Svendborg Affald A/S

+

Punkt 4 Budget og takster 2020 - Svendborg Spildevand A/S

+

Punkt 5 Budget og takster 2020 - Svendborg Vand A/S

+

Punkt 6 Budget og takster 2020 - Svendborg Kraftvarme A/S

+

Punkt 7 Bevillingstilpasning

+

Punkt 8 Fleksibel udlejning

+

Punkt 9 Organisering af fælles fynske indsatser

+

Punkt 10 Den Blå Kant første etape projektforslag

+

Punkt 11 Etablering af "Butik Unik"

+

Punkt 12 Godkendelse af projektforslag ”Luftvarmepumpe ved Skårup Fjernvarme A.m.b.a.”

+

Punkt 13 Godkendelse af 9 private vandværkers takster 2020

+

Punkt 14 Godkendelse af takster for Modtagestation Syddanmark (MOTAS) 2020

+

Punkt 15 Opsamling på forudgående høring for solceller ved Tved

+

Punkt 16 Principbeslutning udvidelse Scala Biograf

+

Punkt 17 Endelig vedtagelse af planforslag for Klosterplads og Frederiksgade - Omdannelse

+

Punkt 18 Høring af regional udviklingsstrategi 2020-2023

+

Punkt 19 Lukket - Samarbejde vedrørende skovrejsningsprojekt

+

Punkt 20 Ejendomshandel (Lukket)

+

Punkt 21 Orientering (Lukket)

+